top of page
pngegg.png

MİTRAL KAPAK

HASTALIKLARI

doç1.png

Mitral Kapak Nedir?
Kalbin sol atriyumu (kulakçığı) ile sol ventrikülü (karıncığı) arasında bulunan kapak, mitral kapak olarak tanımlanır.

Mitral Kapak Hastalıkları Nelerdir?

Mitral kapak hastalıkları, mitral kapak darlığı ya da mitral yetmezliği şeklinde görülür: 

Mitral Kapak Darlığı: Mitral kapak, yaklaşık olarak 4 ila 6 santimetre kare boyutundadır. Mitral kapak darlığında, kapağın alan ölçüsü daralır ve dolayısıyla sol kulakcıkta bulunan kanın sol karıncığa boşalması zorlaşır. Tanısı ekokardiyografi (EKO) ile konulabilen mitral kapak darlığı, kapağın ya da kapağın altındaki dokuların sertleşmesiyle oluşur. Böylece mitral kapağın, açılma ve kapanma fonksiyonları kısıtlanır. Kanın akciğerlerde toplanmasına neden olan bu durumda akciğerlerde sıvı göllenmesi oluşur ve basınç artar. Bu da nefes darlığı ile sonuçlanır. Başlangıçta hafif olan bu daralma, hastalık müdahale edilmeden ilerledikçe, el yıkama ya da lavabo ihtiyacı gibi basit işleri bile yapmada zorlanmaya neden olur. Çok ileri durumlarda gece nefes darlığı nedeniyle uyuyamama veya yatarak değil oturarak uyumaya neden olur. Hastalık, tek bir kapakta olabildiği gibi birden çok kapak da aynı anda etkilenmiş olabilir. Mitral kapak darlığının ana nedenleri;


•    Doğumsal mitral kapak anomalileri (bozuklukları)
•    Endokardit (Kapak enfeksiyonu)
•    Sol atrial (sol kulakçık) trombus, sol atriumda tümör
•    Deformasyona yol açan metabolik ve karsinoid sendromlar
•    Geçirilmiş komissurotomi girişimleri (geçirilmiş mitral kapak ameliyatı)
•    Geçirilmiş mitral kapak replasmanı (kapak değişimi)
•    Romatizmal kalp hastalığı nedeniyle oluşur (küçük yaşta geçirilmiş eklem romatizması gibi vb.)


Mitral Kapak Yetmezliği: Sol karıncığın kasılması sırasında mitral kapağın tam olarak kapanamaması ile karakterize olan mitral yetmezlik  varlığında kan, sol kulakcığa geri kaçar. Böylece vücuda pompalanması gereken kanın bir kısmı vücuda giderken diğer kısmı ise sol kulakcığa geri gider. Ekokardiyografi ya da anjiyografi ile tanısı koyulan mitral yetmezliğinin derecelendirilmesi de yapılır. Başlangıç aşamasında yoğun eforla oluşan nefes darlığı, ilerleyen zamanlarda istirahat sırasında dahi oluşur. Kişinin gece uykularından uyanmasına yol açabilir. Mitral yetmezlik başlangıç aşamasında ilaçlı olarak tedavi edilebilir. Ancak ilerlemiş vakalarda tedavi, cerrahi yöntemlerle yapılır. Mitral Kapak Yetmezliği Nedenleri:

•    Mitral kapağın miksomatoz dejenerasyonu (kıkırdak dokusunun bozukluğu)
•    Romatizmal kalp hastalığı (eklem romatizması gibi)
•    Enfektif endokardit (kapak enfeksiyonu)
•    Mitral anulus kalsifikasyonu (kireçlenme)
•    İdiyopatik(nedeni belirsiz) korda rüptürü
•    İskemik (koroner yetersizliğe bağlı)


Tedavi Olmazsam Nelerle Karşılaşırım?
•    Kalp yetmezliği
•    Ritim bozukluğu (atriyal fibrilasyon) ve buna bağlı oluşabilecek beyine veya uzuvlara pıhtı atması ve felç ya           da uzuv kaybı ile sonuçlanabilecek durumlar
•    Akciğerde yüksek basınç (pulmoner hipertansiyon)
•    Kalbin sağ tarafındaki "triküspid" kapakta bozulma


Mitral Kapak Cerrahisi
Mitral Kapak ameliyatları çok çeşitli olmakla birlikte genel sınıflandırmasında 2'ye ayrılır :
1) Replasman (Değiştirme) , 2) Rekonstrüksiyon (Tamir)
Mitral Kapak Değişimi : Hastalıklı olan kapağın tamamen sökülüp, yerine mekanik veya biyolojik protez kapaklar takılması işlemidir  Mekanik kapaklar genellikle oldukça sert karbon maddesinden yapılmış olup, yüzeyleri nanometrik olarak kayganlaştırılmış ve kanın bu yüzeylerden akışını kolaylaştıracak şekilde üretilmektedirler. ameliyat sonrası kan sulandırıcı ilaç Coumadin (Warfarin) kullanılması zorunludur. Mekanik kapaklar, kan sulandırıcıların optimal ayarlanması neticesinde yıllarca sorunsuz çalışır.
Biyolojik protez kapaklar ise domuz veya dana perikardı gibi biyolojik dokulardan üretilen kapaklar olup, bu kapakla değişim yapılması sonrasında hastalarımız 3 ay kadar kan sulandırıcı Coumadin ilacına ihtiyaç duyup, sonrasında aspirin tedavisi ile devam ederler. Bu kapaklar ömür boyu kan kontrolü gerektiren Coumadin kullanımına gerek duymazlar ancak ömürleri yaklaşık 15 yıldır ve bu sürenin sonrasında yüzeyleri dejenere olmaya başlar. O nedenle seçilmiş hastalarda kullanılırlar. Özellikle ileri yaşlı olup kan sulandırıcı komplikasyonlarıyla karşılaşma riski olan ya da ilaç dozunu ayarlayabilme bilincine sahip olmayan hastalarımızda ya da çocuk sahibi olmayan veya çocuk düşünen ancak kapak değişimi zorunlu olan kadın hastalarımızda ilk tercihimiz olmaktadırlar.


Kapak Tamir Ameliyatları
Mitral kapak tamir ameliyatları son yıllarda tüm dünyada daha yaygın olarak uygulanmaya başlanan bir yöntemdir. Yukarıda kısaca belirttiğimiz üzere özellikle genç hastalarda ve kapakta yapısal deformitesi olan hastalarda daha uygun bir yöntemdir. Tamir yöntemleri genel anlamda yetmezlik durumlarında, nadiren de darlıklarda uygulanan yöntemlerdir. Uygun yapıya sahip olan seçilmiş hastalarda, kapak değişimine gerek olmadan sorunlu kısmın onarılması ile hastanın hem kendi kapağını kullanmasının devamı sağlanırken, hem de ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanmanın önüne geçilebilmektedir. Ancak bu ameliyatlar sadece kapak yapısı bu ameliyatlara uygun olan seçilmiş hastalarda uygulanabilir. Her hasta bu onarım işlemlerine uygun değildir. Mitral Kapak Ameliyatı başarı oranı %97 ila %99 arasında değişmektedir. Bu ameliyat için risk faktörlerinin en başında ise ameliyat zamanlamasının geç yapılması sonucu, pulmoner hipertansiyonun gelişmesi (akciğer içi basınç artışı), ritim bozukluklarının başlaması, kalbin içinde pıhtıların oluşması, kalbin atım gücünün azalmış olması (düşük kalp performansı), sayılabilir.

seffafpng.png
bottom of page