top of page

AORT

CERRAHİSİ

doç1.png
aort-kapak.png

Aort Darlığı Sebebi
Aort darlığı 3 şekilde olabilir; kapağın altında, kapak seviyesinde ve kapağın üstünde erişkinde büyük oranda kapağa bağlıdır. Aort kapağına bağlı darlık ikiye ayrılır; romatizmal ve romatizmal olmayan Romatizmaya bağlı olarak aort kapağı kalınlaşma gelişir ve zaman içerisinde kapak bozularak normalde hareketli olan yaprakçıkları hareket kabiliyetini kaybeder. Romatizmal olmayan aort darlığı ise iki şekildedir; ‘Doğuştan’ ve ‘Dejeneretif’. Doğuştan olan aort darlığı daha sıktır ve en sık nedeni de Biküspit aort darlığıdır. Normalde aort kapağı 3 yaprakçıklı iken bunlarda aort kapağı 2 yaprakçıklıdır.Bu durum haricindeki aort kapak darlığının en sık nedeni ise yaşlanmaya bağlı dejenerasyondur. Bu tip hastalarda kireçlenmenin ilerlemesi ile belirgin aort darlığı oluşması genellikle 50 ve 60’lı yaşları bulur. Dejeneratif tip aort darlığı ise aynı zamanda atheriosklerotik, idiopatik kalsifik ve senil olarak da isimlendirilir.. Belirgin aort darlığı 60-70 ve 80’li yaşlarda gelişir.
Şikayetler ve Belirtileri: Kalp ritm bozuklukları, göğüs ağrısı, ani bayılma ve göz kararması  oluşur. Hastalığın ilerlemesi ile ani ölüm oluşabilmektedir.

 

Tanı
Ekokardiografi ile kesin tanı konulur.


Cerrahi Girişim
1. Şikayeti olan hastalarda (kalp yetmezliği bulguları, göğüs ağrısı, bayılma)
2. Şikayeti olmayan ancak ekokardiografide ciddi aort darlığı olan hastalarda aort kapak cerrahisi 
yapılır.

 

Genellikle mekanik kapak veya biyoprotez kapak (biyolojik) ile değişim yapılır. Biyolojik kapak tercih etme kriterleri mitral kapaktaki ile aynıdır.

Aort Yetmezliği Sebebi
En sık sebebi  eklem romatizmasıdır. Enfektif endokardit kalp kapağının mikrobik olarak enfekte olmasıdır. Göğüs travmalarında (trafik kazası, düşme vs) aort kapağının herhangi bir yaprakcığının yırtılması ile aort yetmezliği oluşabilir. Yine aort damarının balonlaşması sonrasında gelişebilen damar katları arasında yırtılma olarak tanımlanan aort disseksiyonunda da aort kapak yetmezliği oluşabilir. 

Şikayetler ve Belirtileri
İlk bulgular çabuk yorulma, nefes darlığı zaman içerisinde geceleri nefes darlığı ile uykudan uyanma oluşur. Daha ileri ki dönemde göğüs ağrısı, bayılma atakları olabilir.  Ani ölüm riski kalbin ileri derecede büyüdüğü durumlarda artmaktadır.


Tanı
Ekokardiografi ile kesin tanı konulur.


Cerrahi Girişim
1. Şikayetleri olan hastalar (Ciddi hareket kısıtlılığına neden olan ve nefes darlığı yaratan) opere edilmelidir. 
2. Şikayeti olmayan olgularda da kalp fonksiyonlarının ekokardiyografi ile tesbit edilen azalması, Kalbin çapının kritik düzeyin üzerinde büyümesi
3. Yine akut (ani) aort yetmezliğinde olan vakalarda acil cerrahi uygulanmalıdır.

Aort kapak hastalıklarında cerrahi tedavide özellikle küçük çocuklarda aort kapağının iki yaprakçıklı olduğu olgularda (biküspid aortik kapak) kapak yapısı uygunsa kapağı tamir yöntemi ile korumak avantajdır.
Yine aort kapağının kalitesinin iyi ancak aort kapağı halkasının büyümesine bağlı aort yetmezliği olan vakalarda aort kapağını koruyarak (David operasyonu) kapağı suni damar içerisine yerleştirerek aort yetmezliği tedavi edilebilir. Aort kapağı tamirinin mümkün olmadığı durumlarda uzun bir yaşam beklentisi varsa ve kan sulandırıcı kullanılmasına bir engel durum yoksa mekanik kalp kapağı takılmalıdır. Eğer kan sulandırıcı kullanımına engel bir risk  (beyin kanama riski, diğer organ kanama riskleri) (80 yaş üstü) mevcutsa biolojik kalp kapağı dediğimiz hayvanlardan elde edilen kapaklar kullanılır. 

seffafpng.png
bottom of page