top of page
dsa-dijital-anjiyografi-spot.png

ANJİOGRAFİK

İŞLEMLER

doç1.png

Bu girişimler genellikle anjiografi ünitelerinde veya uygun şartları olan hastanelerde hibrid ameliyathane adı verilen içerisinde anjiografi ünitesi barındıran ameliyathanelerde uygulanan işlemlerdir.


Bu işlemler genellikle hastaya en az girişim yapılarak uygulanan işlemler olup, bir iğne ile atardamara girilerek oraya yerleştirilen kateter üzerinden yapılan işlemlerdir. Nadiren atardamara ulaşabilmek için cilt yüzeyine birkaç cm’lik kesi de uygulanabilmektedir. Atardamara yerleştirilen katter kullanılarak tıkalı damar alanı tesbit edilerek buranın açılması için balon ya da stent gibi cihazların uygulaması ile tedavi sağlanmaktadır. En önemli avantajı hastada herhangi bir kesi ya da genel anesteziye ihtiyaç duyulmadan , sadece işlem bölgesi uyuşturularak uygulanabilen işlemler olmasıdır. En önemli dezavantajları ise damar görüntülenebilmesi için özel boyar maddeler kullanılması ve bu maddelerin de çok az da olsa böbreklere zarar verebilme potansiyelidir. Ancak bu ihtimal çok düşük olup işlem öncesi risk belirlemesi ve böbrekler için hazırlık tedavisi ile işlem yapılmakta ve risk minimale inmektedir.

seffafpng.png
bottom of page